Archive for فروردین, ۱۳۹۷

علم اقتصاد

نوشته شده در توسط

 

علم اقتصاد ( صرافی ) به عنوان یک رشته علمی، بالغ بر دو قرن قدمت دارد. آدام اسمیت کتاب مشهور خود را به نام ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ منتشر ساخت. او در کتاب خود به نهضت آزادی سیاسی از ظلم رژیم های سلطنتی اروپایی و کوشش هایی به منظور آزاد کردن قیمت ها و دستمزد ها از نفوذ دولت و تعیین آن ها بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا پرداخت.
آدام اسمیت تنها آغاز کننده بود. تقریبا یک قرن بعد، وقتی شرکت های سرمایه داری پرتلاش نفوذ خود را بر راه آهن، نساجی، و سایر بخش ها در مناطق دیگر جهان گسترش دادند، انتقادات گسترده ای از سرمایه داری مطرح شد: کارال ماکس کتاب سرمایه را نوشت که بخش های مختلف آن در سال های ۱۸۶۷، ۱۸۸۵؛ ۱۸۹۴ تدوین شد. مارکس اظهار داشت که سرمایه داری محکم به فناس و بزودی دستخوش رکورد های علم اقتصادی، تحولات انقلابی خواهد شد و جای خود را به سوسیالیسم خواهد داد.

 

علم اقتصاد


یک قرن بعد از مارکس پیش بینی های او در رگورد های عظیم دهه های ۱۸۹۰ و ۱۹۳۰ و گسترش حکومت هایی که در میان یک سوم از جمعیت جهان با آموزه های مارکسیستی اداره می شدند تحقق یافت. این عوامل ادامه حیات سرمایه داری را به طور جدی مورد تردید قرار داد. جان مینارد کینز به دنبال رک.رد عظیم دهد ۱۹۳۰ کتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول را تدوین کرد. این اثر راه های گریز سرمایه داری از بحران و روش جدیدی از علم اقتصاد را ارئه می کرد، روشی که در آن دولت با اعمال مدیریت پولی و مالی به مقابله ادوار تجاری و بحران های اقتصادی می رود.
اسمیت، مارکس، کنیز سه تن از متفکرانی بودند که اقتصاد را شکل بخشیدند و ان را تبدیل به علمی اساسی کردند که امروزه وجود دارد.
صرافی ممتاز تعیین شکل و نوع کار مهمترین تصمیم اقتصادی فرد است. وقتی کسی صاحب درآمدی می شود، اقتصاد به او کمک می کند تا تصمیم بگیرد که چه مقدار خرج . چه مقدار پس انداز کند. اقتصاد ( صرافی ) در اتخاذ تصمیمات گوناگونی در باب رفتار انسان در مقابل اشیای مادی، بهزیستی او به آدمی کمک می کند.