نگاهی به سرمایه گذاری

 

قبل از اقدام به سرمایه گذاری باید مشخص کنید که چقدر می خواهید درگیر این شرکت کوچک شوید. 

اکثر شرکت های سرمایه گذاری فقط در بخش کوچکی از فعالیت ها شرکت می کنند ولی بعضی از شرکت های بزرگ سرمایه گذار در مدیریت شرکت ها خیلی فعال می باشند. این شرکت های بزرگ یک بخش مشاوره دارند که این کار را انجام می دهند.

نحوه ی کار این مشاوران به این صورت است که ایشان ممکن است برای کمک به بهود فعالیت های بازاریابی شرکت کوچک، نظریه های حرفه ای بازاریابی ارائه کنند. همچنین ممکن است جهت کمک به حل مسائل مالی، تولیدی تخصص لازم را عرضه کنند. مشاوران همچنین می توانند به مدیریت کل شرکت نیز کمک نمایند.

 

سرمایه گذاری

 

با این حال بیشتر شرکت های سرمایه گذاری اولیه،  بخش مشاوره ندارند به همین خاطر بسیاری از سرمایه گذاران در این گونه شرکت ها، سرمایه گذاری نمی کنند چرا که آن ها می خواهند در شرکتی سرمایه گذاری کنند که یک تیم مدیریت کامل برای فعالیت روزانه شرکت داشته باشند.

اکثر شرکت های سرمایه گذاری در امور بازاریابی، تولید و امور اداری تخصص ندارند. مدیران این گونه شرکت ها، بیشتر در قسمت مالی تبحر دارند. البته اگر آن ها در گذشته برای یک زمان طولانی در کار تجارت بوده باشند، ممکن است که دانش کافی درباره عملیات شرکت های کوچک داشته باشند. شما به عنوان یک سرمایه گذار باید نقش خود را در یک شرکت موچک تعیین کنید. اگر می خواهید که نقش کوچکی در شرکت داشته باشید، اول مطمئن شوید که تیم مدیریت آنقدر کامل باشد که به شما وابستگی نداشته باشد.