فرآیند تولید

 

هر شرکتی ناگذیر از تولید است. حتی شرکت های خدماتی به منظور ارائه خدمات به مشتریان، فرآیند های تولیدی را طی می نمایند.

هر سرمایه گذار باید فرآیند تولید کالا یا خدمات برای مشتریان را درک نماید؛ درک این موضوع مستلزم آشنا بودن سرمایه گذار با تمام مراحل تولید می باشد و این فرایند تولید شامل خرید هم می شود.

خدمات بعد از فروش مربوط به قسمت تولید است. چرا که پس از حمل کالا برای مشتری چنانچه شکایتی شود، قسمت تولید موظف به اصلاح کالاهای ارسالی است.

لازم به ذکر است تحقق و توسعه در هر فعالیت تجاری رو به رشد حیاتی است، و باید توسط سرمایه گذار بررسی گردد؛ اگر او قصد سرمایه گذاری بلند مدت را دارد، بایستی متناسب بودنش را مشخص کند.

 

دلار امریکا

انتقال فعالیت

شما باید به عنوان بخشی از بررسی خود تعیین کنید آیا شرکت، دستگاه های خود را انتقال خواد داد؟

این کار شاید زیان بار ترین حادثه برای هر شرکت باشد. جابجایی یک شرکت سخت ترین کار است و وقت زیادی از تیم مدیریت را در فرآیند جابجایی فیزیکی و دوره مطابقت با محل جدید و.. به خود اختصاص می دهد. بسیاری از گروه های مدیریت، برای کمک به انجام این جابجایی، فرآیند نسبتاً ساده است؛ به شکلی که آن ها درگیر آن نخواهند شد.

واقعیت این است که جابجایی ها معمولاً عقب افتادگی غیر قابل اغماضی در تولید و کارامور مدیریت محسوب می شوند. من در تجربه سرمایه گذاری خود به این نتیجه رسیدم که نباید در شرکتی که در آینده نزدیک قصد تغییر مکان دارد، سرمایه گذاری کنم.

من شاهد نابودی شرکت هایی بوده ام که در چنین مشکلاتی غوطه ور شدند و متاسفانه پس از اینکه با سرعتی باور نکردنی توان خود را از دست دادند، تازه به منطقی بودن نظر من پی بردند و آن ها نیز به این نتیجه رسیدند که باید از سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی جداً اجتناب کرد.